Ernstedt Måleri - Exempel
Ernstedt Måleri - Exempel
Ernstedt Måleri - Exempel

Aktuellt

Nytt ROT-avdrag 2009 gör att du kan få 50 % rabatt när du anlitar professionell hjälp med målning, golvläggning och plattsättning.

Äntligen kommer det nya ROT-avdraget, ett avdrag som vi fastighetsägare kan ha nytta av. Ett avdrag som infördes den 8:e december 2008 gör att det blir mycket attraktivt att renovera sin lägenhet eller villa. En annan effekt som detta avdrag ger är att det inte blir lika intressant att köpa ”svart arbetskraft” eller att ”byta tjänster” med varandra. Äntligen ett avdrag som är värt namnet!

Vilka kostnader är av avdragsgilla för ROT-avdrag?

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, underhåll av småhus samt bostadsrätt. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som innehavaren av en bostadsrätt själv svarar för enligt bostadsrättslagen. Vad som omfattas beror i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller tillexempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket i sitt informationsmaterial att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, golv- och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Fakturan från hantverkaren eller installatören måste alltså specificeras där det klart och tydligt framgår vad som är arbetskostnader och vad som inte är arbetskostnader.

Du kan läsa mer om ROT-avdraget på Regeringskansliets hemsida – www.regeringen.se

Företaget

Anders Ernstedt har arbetat som anställd målare sen 1998 och valde att gå vidare och bli egen företagare i februari 2008. Idag består företaget av Anders och en anställd och vid större arbeten finns förmånliga samarbetsavtal med kollegor i branschen.

Eernsted måleri - firmabil

Tjänster

Ernstedt Måleri erbjuder följande tjänster.

  • • Alla förekommande arbeten inom måleri och golv
  • • Totalentreprenad på bostadsrenoveringar

Vid större objekt och totalentreprenader samarbetar vi med kollegor i branschen och kan erbjuda totallösningar till fördelaktiga priser.

Kontakt

Anders Ernstedt
070/340 17 56

Ernstedt måleri
Nygatan 27
834 32 Brunflo

Besöksadress
Odensalagatan 41 nb
Östersund

info@ernstedt.se
www.ernstedt.se

Länkar

Nyttiga och inspererande länkar!